Skip to main content

Dini Forum

Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Sizler için oluşturduğumuz tüm hizmetlerden tam olarak yararlanabilmek için aramıza katılabilirsiniz. Siz varsanız, biz varız! Üyelikler ücretsizdir ve her zaman ücretsiz kalacaktır.

(Sadece ziyaretçiler tarafından görüntülenir.)

Hoş Geldin, !

Kayıt işleminiz başarıyla tamamlandı. Sitemizde üyelikler e-posta onaylı olduğu için hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Kayıt olduğunuz e-posta adresinin gelen ya da istenmeyen (spam) kutusunu kontrol ederek hesabınızı onaylayabilirsiniz. e-Posta gelmediyse veya farklı bir sorun yaşıyorsanız bizimle İletişim sayfasından irtibat kurabilirsiniz.

(Sadece hesabı aktif edilmemiş kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Selefilik ve Haricilik Nedir?

Konu

Question #1
Kelime anlamı ‘önce gelen nesil’ olan selef, selefiye akımının temelini oluşturmaktadır. Selefiyye ise ‘ önce gelen nesle mensup’ anlamında kullanılmaktadır. İslami kategoride ise selef, ilk dönemlere mensup olan ilim adamlarının ve İslam büyüklerini kastetmektedir. Selefiyye ise ilk dönem alimlerini ve İslam büyüklerini iman ile ilgili konularda takip eden kişidir.

Ayet ve hadislerdeki zahiri hükümleri kabul edip bunu aynen uygulayan kişiler selefi olarak nitelendirilmektedir. Allah-u Teala’nın zatı, fiili ve haberi sıfatlarının hepsini tevilsiz nasıl ise öyle kabul eden kişilere selefiyye denilmektedir.

İslam’da inanç ile ilgili ilk anlayış selefiyyedir. Hanefi, Maliki, Hanbeli ve Şafii mezhebi imamları Kuran ve sünneti zahiri ile doğrudan alıp uygulamışlardır. Bu nedenle ilk selefiler dört mezhep imamlarıdır. Günümüzde ise, körfez ülkeleri, Kuveyt ve Arabistan Selefiliği benimsemiştir.

Haricilik Fırkasının Ortaya Çıkışı

Ülkemizde ve dünyada selefilik ise çok daha farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Tarihte ‘harici’ olarak bilinen gruplar bu gün selefi olarak kabul edilmiştir. Temelde ‘Kuran ve Sünnet’ takipçisi olan selefiler haricilerle taban tabana zıttır. Harici gruplar Hz. Ali döneminde Sıffın Savaşı esnasında ortaya çıkmıştır. Bu grup Hz. Ali’yi tekfir etmiştir ve irtidat etmişlerdir. Nehrevan bölgesine çekilerek burada halifeye baş kaldırmışlardır.

Hariciler Kuran’ı kendi mantıklarına göre yorumlamışlardır. Her konuda aşırıya kaçarak Müslümanları bile tekfir etmişlerdir. İbn Abbas’ı Haricilere sözcü olarak gönderen Hz. Ali (ra), kan dökülmeden haricilerin ikna edilmesine çalışmıştır. Hz. Ali’yi Muaviye’nin ‘hakem önerisini’ kabul ettiği için tekfir eden hariciler uzlaşmaya yanaşmıyordu. Ancak Hz. Ali İbn Abbas (ra)’ı göndererek Kuran ve sünnette davet etti. İbn Abbas Nisa 35. ayette geçen ‘ boşanmak isteyen karı koca için erkeğin ailesinden bir hakem ve kadını ailesinden bir hakem’ ayetini açıkladı. Bu ayete göre İbn Abbas (ra), anlaşmazlığa düşen her iki taraftan birer hakem seçerek anlaşmayı ortadan kaldırmanın İslami açıdan bir mahzurun olmadığını anlattı. İbn Abbas’ın bu tesirli vaazı sonucu birçok harici tekrar Hz. Ali tarafına geçti.

Hariciler Nehrevan bölgesinden geçen Habbab bin Eret’in oğlunu ve ailesini kılıçtan geçirmişlerdi. Bazı elçileri de öldürmeye başladılar. Bunun üzerine Hz. Ali Nehrevan’a gitti ve haricileri bozguna uğrattı.

Tarihte hariciler varlığını sürdürdü. Haricilerin üç önemli özelliği vardır:
  • Günah bir amelden dolayı tekfir yaparlar.
  • Müslümanları tekfir ederler.
  • Hüküm konularında aşırı giderler.
Tarihte hariciler el kesme cezasını kol kesme olarak değiştirdiler. Peygamberimizin sünnetinde yer alan uygulamalarda aşırı gitmişlerdir.
Alıntı ile Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task