Skip to main content

Dini Forum

Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Sizler için oluşturduğumuz tüm hizmetlerden tam olarak yararlanabilmek için aramıza katılabilirsiniz. Siz varsanız, biz varız! Üyelikler ücretsizdir ve her zaman ücretsiz kalacaktır.

(Sadece ziyaretçiler tarafından görüntülenir.)

Hoş Geldin, !

Kayıt işleminiz başarıyla tamamlandı. Sitemizde üyelikler e-posta onaylı olduğu için hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Kayıt olduğunuz e-posta adresinin gelen ya da istenmeyen (spam) kutusunu kontrol ederek hesabınızı onaylayabilirsiniz. e-Posta gelmediyse veya farklı bir sorun yaşıyorsanız bizimle İletişim sayfasından irtibat kurabilirsiniz.

(Sadece hesabı aktif edilmemiş kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Din Ne Anlama Gelmektedir?

Konu

Question #1
Lugat manası tutulan yol, adet, usül, hüküm, hesap, itaat ve mükafat anlamlarına gelen din, günlük hayatta farklı bir manada kullanılmaktadır. Din nedir? Din denildiği zaman namaz, oruç, zekat ve hac gibi dini vecibeler akla gelmekte, hayatın diğer alanları kastedilmemektedir. Yaşam biçimi, kabul edilen kurallar, tercih edilen fikir akımları, tercih edilen düşünceler ve itaat edilen merciler dinin bütünü oluşturmaktadır. Kısacası hayatı düzene koyan kurallar silsilesine din denilmektedir.

İslam dini ise Allah’ın emirlerini ve Rasulullah’ın sünnetini ihtiva eden bir inanç sistemidir. Dünya ve ahirette insanların kurtuluşu için Allah’tan gönderilen bir inanç silsilesidir. ‘Allah katında şüphe yok ki İslam’dır...( Al-i İmran 19)’ ayeti de bu konuya açıklık getirmektedir. Din nedir? Müslüman için din Allah’ın emir ve yasaklarının bütünüdür. Dünyada ve ahirette kurtuluş için neyin iyi veya neyin kötü olduğu Kuran’da bildirilmektedir. Nasıl kulluk yapacağımızı da Hz. Muhammed aleyhisselam ümmetine öğretmiştir.

İslam Dini

Peygamberimiz aleyhisselam bütün semavi dinlerin peygamberlerinin bir olduğunu buyurmaktadır. Buhari Enbiya bölümünde geçen bu hadisi şerif peygamberlerin tek bir amaç için gönderildiğini anlatmaktadır. Allah’ın birliğini ilan etmek ve putları inkar etmek için gönderilen peygamberler, Allah’ın memurlarıdır.

Bu konu ile ilgili diğer bir ayet ise şu şekildedir: ‘ Ey Muhammed! Deki: ‘ Allah’a (iman ettik), Bize nazil olana, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına nazil olana; Rablerinden Musa’ya, İsa’ya ve (geçmişte) bütün peygamberlere nazil olanlara iman ettik. Onların arasında ayırım yapmayız. Biz Allah’a teslim olan Müslümanlarız. (Al-i İmran 83-84) Din nedir? Din Allah’ın buyruklarının tümüdür.
Diğer Dinler
İslam dışında kalan dinler ise kendi aralarında üçe ayrılır. Hak din, muharref dinler ve Batıl dinler. Bu dinlerin kendine özgü özellikleri vardır.

- Hak Din, günümüze kadar bozulmadan gelen ve tevhid inancına dayalı olan dindir. Bu din ise İslam’dır.
- Muharref dinler, bu dinlerin aslı hak din olmakla birlikte daha sonradan bozulmuş ve muharref hale gelmiştir. Hristiyanlık ve Yahudilik muharref yani tahrif olmuş dinlerdir.
- Batıl dinler, insanların kendi kafalarından uydurdukları dinlerdir. Şamanizm, Budizm ve putperestlik batıl dinlere örnektir. Din nedir? Günümüzde batıl dinlerin sayılı çok fazladır. Düşünce ve fikir akımları bu gün batıl bir haline gelebilmektedir.
Alıntı ile Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task