Dini Forum | Türkiye'nin Dini Dayanışma Ve Yardımlaşma Platformu

Orjinalini görmek için tıklayınız: Hayy Ne Demek?
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Hayy ne demek araştırıldığı zaman arapça kökenli bir kelime olduğu anlaşılır. Anlamı ezeli ve ebedi anlamı taşıyan ölümsüzlüğü simgeleyen bir sıfattır. İnsan özelliklerinin içerisinde yer almaması gerekir. Bu yaratan, Allah’ı tanımlama da kullanılan bir kelimedir. İnsan özellikleri arasında yorulma, acıkma, üzülme ve uyuma gibi durumlar yer alır. Bu konular yalnızca insan ve hayvanlara verilmiş basit duygusal ve fiziksel özelliklerdir.
Yaratıcının gücünü, kudretini anlatmak için ayetlerde hayy kelimesine çok sayıda rastlanır. Bu durumda kelimenin kullanım biçimi ve cümle anlamı da önem arz etmektedir. “O daima hayydır” diye geçen ayetlerin birinde Allah’ın ölümsüz ve diriliğinden bahsedilir. Burada yaratıcının yok olması durumu söz konusu değildir. Her zaman ebedi ve ezeli olacaktır. Hayy kelimesini zikretmenin çok sayıda faydası olduğu söylenir. Bunlardan biri olarak dilinde hayy olan kişinin ömrü uzun ve nurlu olduğu ayetlerde söz edilir.
El Kayyum Ne Demek ?
Hayy ne demek sorusuna cevap olarak yaratıcının kudretini simgeleyen sıfatlardan biridir. Bütün evrenin yaratıcısı olup, varlığını da devam ettiren anlamına gelmektedir. Bu konuda yaratanın gücünün sınırının olmadığı ve yalnızca kendi kudretinden fayda gördüğü anlatılmak istenir. Güç ve kuvvetin Allah’ın üstünlüğüne ait olduğu belirtilmiştir. Yaratan tek başına kaimdir. Kimseye ihtiyacı yoktur. Yalnız güç ve kudreti kendinden alır. Yer ve gök üzerinde ihtiyacı olduğu kimse yoktur. Allah olmadan kuş uçamaz, yaprak dökülemez. Hayatın devam etmesi ve her şeyin ilerlemesi için yaratana ihtiyaç vardır.
Her şeyi bilen, duyan ve haberi olan anlamına geldiği için el kayyum ne demek sorusuna cevap olarak verilir. Geçmiş ve geleceğin yaratıcısı şüphesiz odur. Olacakları bilen tek kişi Allah’tır. Ondan başkasının gücü, kudreti ve zihni bu büyük evreni anlamaya ve ifade etmeye yetmez.
El-Alim Ne Demek?
Kuranı Kerimde sıklıkla yer alan kelimenin Hayy ne demek diye araştırıldığında Allah’ın sonsuz gücü ve kudretini betimlemektir. Aynı şekilde ayetlerde yer alan El- alim kelimesi de her durumda bilinci acık ve gerçekleri gören anlamına gelmektedir. Öyle ki yaratıcı zihninden geçenleri, neyi ne niyetle yaptığını bilen, hissedendir. Ondan bir şey saklamak, gizlemek imkansızdır. Her şeyi bilen odur. Onun ilmi ve bilgisi olmadan ne dünya ne de bu görülen gerçekler olur. Canlı ve cansız her şeyin varlığının oluşmasında onun izni vardır. İlmini ve gücünü anlamak aklın sınırlarını zorlayan bir durumdur.
En yüksek mertebenin evrenin yaratıcısı olan Allah’ın olduğunu anlatan Hayy ne demek ile alakalı sorulara cevap olmuştur. Görünen ve görünmeyen gerçeklerin tek bir ilahı vardır. Onun da varlıklardan ayıran özellikleri ve gücü vardır. Bu güç ayetlerde hayy kelimesi ile anlatılmaktadır.