Dini Forum | Türkiye'nin Dini Dayanışma Ve Yardımlaşma Platformu

Orjinalini görmek için tıklayınız: Misafire İkram Etmenin Fazileti
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Misafire ikram etmenin fazileti nedir? Peygamberimizin çağrısı üzerine misafiri evine götüren sahabenin aldığı müjdeler vardır. Bu müjdeler hem İslam dininde hem de kişinin kendisinin sevap kazanmasında önemlidir.
Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:
[Resim: EXZeCOHWAAIBvc5.jpg-large.jpg]

Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek:
- Ben açım, dedi.
Allah’ın Resûlü hanımlarından birine haber salarak yiyecek bir şey göndermesini istedi. O da:
- Seni peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok, dedi.
Hz. Peygamber bir başka hanımından yiyecek bir şeyler istedi. O da aynı cevabı verdi. Daha sonra Resûl-i Ekrem’in öteki hanımları da: Seni peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok, diye haber gönderince, Resûl-i Ekrem  sallallahu aleyhi ve sellem ashâbına dönerek:
- “Bu gece bu şahsı kim misafir etmek ister?” diye sordu.
Ensardan biri:
- Ben misafir ederim, yâ Resûlallah, diyerek o yoksulu alıp evine götürdü. Eve varınca karısına: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in misafirini ağırla, dedi.
Bir başka rivayete göre karısına:
- Evde yiyecek bir şey var mı? diye sordu.
Hanımı:
- Hayır, sadece çocuklarımın yiyeceği kadar bir şey var, dedi.
Sahâbî:
- Öyleyse çocukları oyala. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz içeri girince de lambayı söndür. Sofrada biz de yiyormuş gibi yapalım, dedi.
Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu; onlar da aç yattılar.
Sabahleyin o sahâbî Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına gitti. Onu gören Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
- “Bu gece misafirinize yaptıklarınızdan Allah Teâlâ memnun oldu.” (Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 10, Tefsîru sûre (59), 6; Müslim, Eşribe 172)
Misafir bereket getirir. Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:
"Misafir rızkı ile gelir, ev halkının günahlarının affına sebep olur." (İ.Sünni)
"Allah’a ve kıyamete inanan, misafirine ikram eylesin!" (Buhari)
"Misafir, bin bereket ve bin rahmetle gelir." (Nisâb-ül ahbâr)
"Misafir için külfete girmeyin, misafir bundan rahatsız olur. Misafirini üzen Allahü teâlâyı üzmüş olur."
(İbni Lâl)
"Garip, yatacak yer bulamayan bir misafire yardım etmek, yemek yedirmek müslümanlar üzerine borçtur." (İ.Asakir)
"Mü'minlerin imanca en olgunu, ahlâkça yüksek olanıdır. Herkes bunun yanına rahatça gelebilir, geleni gideni çok olur, başkalarıyla ülfet eder, hemde kendisi ile ülfet edilir. Ülfet edemeyende (geçimsiz olanda) hayır yoktur." (Taberani)
"Zekatını veren, misafirlerini ağırlayan, darda olanlara yardım eden kişi, cimri sayılmaz." (Taberani)
"Ancak şerli, kötü kimseler, misafir kabul etmez." [Beyheki]
"Misafir rızkı ile gelir." (Şir’a)
"Misafir girmeyen eve, melek girmez." (Şir’a)
"Sofra misafirin önünde bulunduğu müddetçe, melekler ev sahibi için istiğfar ederler." (Taberani)
"Kişi, dostlarla yediği yemekten hesaba çekilmez." (İ.Gazali)
Ebu Hüreyre (r. anh) anlatıyor: Hz. Muhammed Aleyhi salatu vesselam buyurdular ki:
"Misafirlik 3 gündür. Bundan fazlası sadakadır.''